Undersökningar om undervisningskonster

Texten Undervisningskonster är en berättelse om ett antal undersökningar.

I den första undersökningen ville jag sätta namn på lärares tysta kunskap och sökte därför dolda mönster i en intervju. Ett mönster jag fann kallade jag strateginät.

Utifrån detta mönster skapade jag och min son Daniel ett digitalt verktyg (Complador) för att rita upp och dokumentera strateginät i en databas.

Därefter följde ett antal undersökningar där jag och lärarstudenter kartlade strateginät med hjälp av Complador.

Till sist har jag försökt upptäcka mönster i fyra sådana strateginät. Jag fann 28 mönster som jag kallar undervisningskonster.

Läs texten Undervisningskonster som pdf-fil!


Läsanvisning
Trenätsteorin och dess begrepp har använts som tankeverktyg för att upptäcka undervisningskonsterna. Trenätsbegreppen är därför långa stycken nödvändiga som redskap för att beskriva konsterna, dvs. de ingår i texterna om undervisningskonsterna.

Ett trenätsbegrepp introduceras i det första sammanhanget där det använts. För att underlätta läsningen och förståelsen kan man läsa avsnitten i nummerföljd.