Complador

Complador är en kombination av grafiskt program och databas och avsett att vara ett verktyg för att beskriva tre typer av tankekartor – orsaksnät, behovsnät och strateginät.

Den teoretiska grunden är begreppen reflekterande praktiker och teori-i-användning. En sådan teori består av tre typer av komponenter: antaganden om verkligheten, värden och strategier. Tankekartorna i Complador motsvarar var sin av dessa tre komponenter, dvs. orsaksnät är en beskrivning av verkligheten, behovsnät beskriver hur olika behov hänger samman och strateginät beskriver strategier.

Lärare är – eller bör vara – reflekterande praktiker som skaffar sig en uppfattning om verkligheten, försöker se vilka behov som ska tillgodoses och tänker ut strategier för att tillgodose behoven. Vid reflekterandet växlar läraren mellan de tre perspektiven:
1. Hur är det?
2. Hur borde det vara?
2. Vad kan jag göra?

Så går reflektionen vidare från 1. Hur är det nu? etc. Duger det, eller ska jag försöka med någonting annat? För att spegla dessa komplexa och växlande tankegångar är de tre tankekartorna – orsaks-, behovs- och strateginäten – i Complador sammanvävda till en helhet, ett trenät.

De tre aspekterna av ett trenät kan öppnas i separata fönster sida vid sida, så att man kan jämföra aspekterna, jämföra hur det är med hur det borde vara och vad jag kan göra (Se exempel på 3nt.se).

De 28 undervisningskonsterna upptäcktes i fyra lärares strateginät. Tre av dessa finns tillgängliga utan lösenord i Complador:

Evas strateginät: Sök på Eva och välj 72 Demo 1 Evas

Ingegerds strateginät: Sök på Ingegerd och välj 1394 Ingegerd

Hans strateginät: Sök på Hansr och välj 18402 HansRudsänger 

Läs mer om Trenätsteorin och Complador!