4. Konsten att vara effektiv

Konsten att vara effektiv handlar om

  • att samordna två eller flera strategier; att ”slå två flugor i en smäll”
I den här texten används utöver de tidigare introducerade också trenätsbegreppen export/import av kunskap och samordnade strategier.

 

 

Läs mera i pdf-fil: 4. Konsten att vara effektiv ur trenätsperspektivet