28. Konsten att utnyttja sina personliga resurser

Konsten att utnyttja sina personliga resurser handlar om

  • att utforma sin undervisning utifrån sina egna förutsättningar
  • att på olika sätt framträda som den unika person man är
  • att ”bjuda på sig själv”.

 

 

 

Läs mera i pdf-fil: 28. Konsten att utnyttja sina personliga resurser