14. Konsten att tänka baklänges

Konsten att tänka baklänges handlar om

  • att utifrån tankar om framtiden – mål eller behov – tänka ut vilka förutsättningar som krävs för att målet ska kunna förverkligas eller behovet ska kunna tillgodoses och på så sätt nysta upp futurala behovskedjor och kartlägga ett behovsnät

 

 

Läs mera i pdf-fil: 14. Konsten att tänka baklänges