18. Konsten att ställa kunskapsdiagnoser

Konsten att ställa kunskapsdiagnoser handlar om

  • att upptäcka tecken på kunskap/förmåga (positiva kunskapstecken) respektive okunnighet/oförmåga (negativa kunskapstecken)

I den här texten används utöver de tidigare introducerade också trenätsbegreppen positiva/negativa kunskapstecken och fylla ut möjlighetsrum.

 

 

Läs mera i pdf-fil: 18. Konsten att ställa kunskapsdiagnoser