25. Konsten att skapa utmaningar

Konsten att skapa utmaningar handlar om

  • att organisera och leda skolarbetet på ett sådant sätt att elevernas livsvilja tas till vara som drivkraft.

 

 

 

Läs mera i pdf-fil: 25. Konsten att skapa utmaningar