5. Konsten att skapa synergier

Konsten att skapa synergier handlar om

  • att två eller flera processer tillsammans ger upphov till ett nytt fenomen
I den här texten används utöver de tidigare introducerade också trenätsbegreppen utgångsaktivitet, samverkande strategier och strateginät.

 

 

Läs mera i pdf-fil:
5. Konsten att skapa synergier sett ur trenätsperspektivet