24. Konsten att skapa motivation

Konsten att skapa motivation handlar om

  • att väcka känslor av nyfikenhet och intresse
  • att locka fram villighet genom logiska motiveringar.

I den här texten används utöver de tidigare introducerade också begreppenkänslomotivation och tankemotivation.

 

 

Läs mera i pdf-fil: 24. Konsten att skapa motivation