2. Konsten att skapa gemenskap

Konsten att skapa gemenskap handlar om

  • att skapa förutsättningar för att en känsla av gemenskap ska kunna växa fram. Eftersom det handlar om skola och undervisning gäller det dessutom  att motverka eller helt förhindra mobbning.
I den här texten används trenätsbegreppen emergens, supraindivid, funktionsmönster, axiomatiska idéer, axiomatisk berättelse; aktiv/inaktiv supraindivid

 

Läs mera i pdf-fil:
2.
Konsten att skapa gemenskap ur trenätsperspektivet