16. Konsten att skapa förutsättningar

Konsten att skapa förutsättningar handlar om tre sorters förutsättningar – givna, skapade och emergenta – och består i

  • att orientera sig mellan å ena sidan tänkta nu-behov och behov i futurala behovskedjor och å andra sidan en faktisk situation med dess givna förutsättningar
  • att utifrån dessa givna förutsättningar skapa förutsättningar i form av möjlighetsrum där emergentaförutsättningar kan uppstå.

I den här texten används utöver de tidigare introducerade också trenätsbegreppet orsaksnät.

 

Läs mera i pdf-fil: 16.  Konsten att skapa förutsättningar