17. Konsten att skapa didaktiska transformationer

Konsten att skapa didaktiska transformationer handlar om

  • att leva sig in i elevernas erfarenheter och föreställningsvärldar för att med fantasins hjälp omforma sin egen kunskap och uttrycka den på ett sätt som blir begripligt för eleverna och på så sätt få till stånd en viss förståelse som kan ha praktiskt värde i det fortsatta lärandet.

I den här texten används utöver de tidigare introducerade också trenätsbegreppet didaktisk transformation.

 

 

Läs mera i pdf-fil: 17.  Konsten att skapa didaktiska transformationer