11. Konsten att prioritera syften

Konsten att prioritera syften handlar om

  • att inte bara köra på med sin planerade undervisning oavsett hur eleverna mår

I den här texten används trenätsbegreppen strategikedja, nu-behov, futural behovskedja, behov i futural behovskedja, behovsnät

 

 

Läs mera i pdf-fil: 11 Konsten att prioritera syften