20. Konsten att arbeta med olika nivåer

Konsten att arbeta med olika nivåer handlar om

  • att ha ett väl genomarbetat strateginät och att vara väl förberedd när man träder in i klassrummet; det handlar om att vara genomtänkt
  • att kunna vara här och nu tillsammans med sina elever, samtidigt som man hävdar sina möjlighetsrum.

I den här texten används utöver de tidigare introducerade också trenätsbegreppen aktivitetsnivå, basnivån, mönsternivå och processnivå.

 

Läs mera i pdf-fil: 20. Konsten att arbeta med olika nivåer