9. Konsten att använda sanktioner

Konsten att använda sanktioner handlar om

  • att reagera på ett sätt som visar om ett beteende är rätt eller fel.

I den här texten används utöver de tidigare introducerade också begreppen sanktionera och positiv resp. negativ sanktion.

 

 

Läs mera i pdf-fil: 9. Konsten att använda sanktioner